Eletor: Porovnání verzí

Z Aurbis
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Soubor:Eletor1.jpg|1600px
+
Soubor:Eletor 3.jpeg|1600px
 +
 
 +
circle 1349 1953 42 [[Galenor]]
 +
circle 2330 713 39 [[Avenonský kámen]]
 +
circle 3011 855 37 [[Hostinec na rozcestí]]
 +
circle 1578 1465 39 [[Růžový lotos]]
 +
circle 2583 877 38 [[Wenelovo Stavení]]
 +
circle 3171 1012 42 [[Harlanova Orba]]
 +
circle 2654 805 36 [[Říčkova Poruba]]
 +
circle 2886 702 41 [[Zawarova Hláska]]
 +
circle 3339 766 38 [[Zelená Lhota]]
 +
circle 2925 980 41 [[Větrolam]]
 +
circle 2654 1625 43 [[Krkavčí Skála]]
 +
circle 1920 1069 43 [[Haldarova Hlubina]]
 +
circle 1941 1365 41 [[Pelpet]]
 +
circle 2326 1319 40 [[Mévelinin Lazaret]]
 +
circle 2815 1511 38 [[Dračí Sloup]]
 +
circle 2412 1383 35 [[Malkovo Pleso]]
  
poly 1458 2018 1436 1944 1511 1902 1564 1944 1542 2040 [[Galenor]]
 
poly 2412 884 2454 852 2496 862 2507 937 2433 937 [[Avenonský kámen]]
 
poly 3003 823 3017 773 3070 773 3119 805 3070 872 3035 872 [[Hostinec na rozcestí]]
 
poly 1579 1556 1579 1503 1632 1489 1664 1538 1614 1588 [[Růžový lotos]]
 
poly 2664 867 2678 831 2731 849 2713 881 [[Wenelovo Stavení]]
 
poly 3076 919 3097 877 3140 877 3140 940 [[Harlanova Orba]]
 
poly 2698 776 2727 720 2769 748 2769 805 2727 819 [[Říčkova Poruba]]
 
poly 2840 715 2868 687 2910 687 2910 743 2868 743 [[Zawarova Hláska]]
 
poly 3239 743 3267 715 3310 743 3282 772 3239 772 [[Zelená Lhota]]
 
poly 2977 848 2988 884 2956 908 2931 880 2938 852 [[Větrolam]]
 
poly 9186 5473 9284 5510 9358 5437 9284 5339 9186 5375 [[Krkavčí Skála]]
 
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
<br>
 
<br>
Další odkazy !!! pouze pro vypravěče!!!<br>
 
 
<br>
 
<br>
Mapa: '''[[Cikánský Tábor]]'''
+
== Popis lokace ==
 +
 
 +
=== Therma – Hora bohů ===
 +
<br>
 +
Therma je vysoká okolo 8000 m. a je nejvyšší horou světa Hic sunt dracones. Uvnitř hory se nacházejí termální prameny. Jeden z pramenů kdysi tryskal až na vrcholku hory. Díky tomu mohli elfové s pomocí magie kdysi vystavět skleníky, ve kterých stály dvě nebeské věže. Toto místo pak bylo mnohdy popisováno jako ráj na zemi. Nicméně pro většinu smrtelníků bylo nedosažitelné. Na vrchol mohli vylézt pouze nejodolnější jedinci, znalí elfských značek značících cestu, nebo mocní kouzelníci.<br>
 +
<br>
 +
Cestou na vrchol se lze setkat s orky a gobliny, kteří se nacházejí v nižších polohách. Ve vyšších polohách jsou k vidění sněžní lidé, kteří jsou humanoidními postavami s hustou bílou srstí a mírné povahy. Říká se, že hluboko pod horou se ukrývá brána do podsvětí.<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
=== Království Eletor ===
 +
<br>
 +
Na území jižně od hory v minulosti stála osamocená města a pevnosti. V této době se oblasti říkalo Pustina. Ve východním hvozdu (dnes Svatý hvozd) žily barbarské kmeny, elfové a dryády, v jižním hvozdu žili elfové, a na severu v horách žili orkové a goblini. K dalším královstvím bylo nutno přejít hory, a tak osídlená místa nakonec skončila opuštěná a zchátrala. Jediné město, které přetrvalo, se nazývalo Tramhoul. Jednalo se o malé město s pevností vysoko v horách. Tramhoul stál již v době, kdy zlatý bojoval proti Loretě a proti stínu. Říká se, že tu došlo k ozbrojenému konfliktu, kdy proti Loretánům byl druidy probuzen Svatý hvozd, který vojáky zahnal. Později v době válek se Pustina pro svou nedostupnost ukázala jako dobrý úkryt pro lidi, kteří se válce chtějí vyhnout. Proto se zde začali hromadit uprchlíci, kteří Pustinu osídlovali. Nakonec zde vyrostlo království Eletor. Tramhoulská pevnost byla přebudována a město dostalo jméno Pelpet. Eletor se dělí na dvě části – podhoří a záhoří. Podhoří je civilizovaná, a lidmi poměrně frekventovaná část. Záhoří je již blízko okraji světa, a těžko dostupné přes další hřeben hor. Proto je zde málo cestovatelů, a kupci sem zajedou pouze několikrát do roka.<br>
 +
<br>
 +
Vzhledem k tomu, že Království Eletor je chráněno téměř ze všech stran a jeho pozice nemá strategický význam, nebylo nikdy napadeno. Proto i hradby měst mají spíše separační význam, aby zabránili volnému vstupu. V případě války se král stahuje do pevnosti ve městě Pelpet, zatím co šlechta se stahuje do Záhoří, nebo na Krkavčí skálu.<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
=== Eletorská šlechta ===
 +
Vládci Eletoru jsou Král Heredit Rotenburg Eletorský a jeho žena Královna Lotie Rotenburg Eletorská. Heredit je schopný král, který v mládí sám chodil dva roky po světě v utajení jako dobrodruh. Doprovázeli ho však tři zkušení gardisté, a nikdy se nedostal ke skutečnému dobrodružství. Jako král občas řeší menší krize ohledně malé úrody. Vždycky však situaci vyřešil pouze malým omezením, a případně dovezením drobných zásob z jiných zemí. Nikdy nemusel čelit přímým hrozbám války, ale několikrát z diplomatických důvodů poskytl vojáky svým spojencům.<br>
 +
<br>
 +
Místní šlechta je rozdělena do titulů vladyka, rytíř, pán a král. Král a pán patří do vyšší šlechty. Páni vlastní pozemky, mají právo při hlasování v určitých věcech, právo audience u krále, a obvykle spravují určité královské území. Pán, který zchudne a přijde o pozemky je ponížen do titulu vladyka. Rytíř a vladyka patří do nižší šlechty. Nevykonávají správu území a nemají další práva vyšší šlechty. Rytíř má právo účastnit se turnajů a bojů. Šlechtic, který chce být pasován na rytíře, musí nejprve králi prokázat odvahu a věrnost. Pro povýšení vladyky nebo rytíře do panského stavu je potřeba prokázat šlechtický rod po tři předešlé generace, a vlastnictví dostatečně velkého majetku.<br>
 +
<br>
 +
Šlechta všech titulů smí užívat rodinný erb, pečetní prsten, služebnictvo, a musí jim být prokazována úcta. Urážka šlechtice může být trestána pranýřem. Napadení šlechtice se trestá velice přísně, a to i v případě, že by se jednalo pouze o facku. Facka v ústraní může být řešena výpraskem a žalářem. Pokud by taková facka padla na veřejnosti před svědky, bylo by to zároveň považováno za nejhrubší urážku, a trestem by mohla být i veřejná poprava.<br>
 +
<br>
 +
<br>
  
 +
== Pro vypravěče ==
 +
<br>
 +
'''[[Mapy vyjmuté z dobrodružství]]'''<br>
 +
<br>
 
Dobrodružství pro záhoří: '''[[Dobrodružství]]'''
 
Dobrodružství pro záhoří: '''[[Dobrodružství]]'''

Aktuální verze z 22. 6. 2020, 22:50

GalenorAvenonský kámenHostinec na rozcestíRůžový lotosWenelovo StaveníHarlanova OrbaŘíčkova PorubaZawarova HláskaZelená LhotaVětrolamKrkavčí SkálaHaldarova HlubinaPelpetMévelinin LazaretDračí SloupMalkovo PlesoEletor 3.jpeg
O tomto obrázkuPopis lokace

Therma – Hora bohů


Therma je vysoká okolo 8000 m. a je nejvyšší horou světa Hic sunt dracones. Uvnitř hory se nacházejí termální prameny. Jeden z pramenů kdysi tryskal až na vrcholku hory. Díky tomu mohli elfové s pomocí magie kdysi vystavět skleníky, ve kterých stály dvě nebeské věže. Toto místo pak bylo mnohdy popisováno jako ráj na zemi. Nicméně pro většinu smrtelníků bylo nedosažitelné. Na vrchol mohli vylézt pouze nejodolnější jedinci, znalí elfských značek značících cestu, nebo mocní kouzelníci.

Cestou na vrchol se lze setkat s orky a gobliny, kteří se nacházejí v nižších polohách. Ve vyšších polohách jsou k vidění sněžní lidé, kteří jsou humanoidními postavami s hustou bílou srstí a mírné povahy. Říká se, že hluboko pod horou se ukrývá brána do podsvětí.


Království Eletor


Na území jižně od hory v minulosti stála osamocená města a pevnosti. V této době se oblasti říkalo Pustina. Ve východním hvozdu (dnes Svatý hvozd) žily barbarské kmeny, elfové a dryády, v jižním hvozdu žili elfové, a na severu v horách žili orkové a goblini. K dalším královstvím bylo nutno přejít hory, a tak osídlená místa nakonec skončila opuštěná a zchátrala. Jediné město, které přetrvalo, se nazývalo Tramhoul. Jednalo se o malé město s pevností vysoko v horách. Tramhoul stál již v době, kdy zlatý bojoval proti Loretě a proti stínu. Říká se, že tu došlo k ozbrojenému konfliktu, kdy proti Loretánům byl druidy probuzen Svatý hvozd, který vojáky zahnal. Později v době válek se Pustina pro svou nedostupnost ukázala jako dobrý úkryt pro lidi, kteří se válce chtějí vyhnout. Proto se zde začali hromadit uprchlíci, kteří Pustinu osídlovali. Nakonec zde vyrostlo království Eletor. Tramhoulská pevnost byla přebudována a město dostalo jméno Pelpet. Eletor se dělí na dvě části – podhoří a záhoří. Podhoří je civilizovaná, a lidmi poměrně frekventovaná část. Záhoří je již blízko okraji světa, a těžko dostupné přes další hřeben hor. Proto je zde málo cestovatelů, a kupci sem zajedou pouze několikrát do roka.

Vzhledem k tomu, že Království Eletor je chráněno téměř ze všech stran a jeho pozice nemá strategický význam, nebylo nikdy napadeno. Proto i hradby měst mají spíše separační význam, aby zabránili volnému vstupu. V případě války se král stahuje do pevnosti ve městě Pelpet, zatím co šlechta se stahuje do Záhoří, nebo na Krkavčí skálu.


Eletorská šlechta

Vládci Eletoru jsou Král Heredit Rotenburg Eletorský a jeho žena Královna Lotie Rotenburg Eletorská. Heredit je schopný král, který v mládí sám chodil dva roky po světě v utajení jako dobrodruh. Doprovázeli ho však tři zkušení gardisté, a nikdy se nedostal ke skutečnému dobrodružství. Jako král občas řeší menší krize ohledně malé úrody. Vždycky však situaci vyřešil pouze malým omezením, a případně dovezením drobných zásob z jiných zemí. Nikdy nemusel čelit přímým hrozbám války, ale několikrát z diplomatických důvodů poskytl vojáky svým spojencům.

Místní šlechta je rozdělena do titulů vladyka, rytíř, pán a král. Král a pán patří do vyšší šlechty. Páni vlastní pozemky, mají právo při hlasování v určitých věcech, právo audience u krále, a obvykle spravují určité královské území. Pán, který zchudne a přijde o pozemky je ponížen do titulu vladyka. Rytíř a vladyka patří do nižší šlechty. Nevykonávají správu území a nemají další práva vyšší šlechty. Rytíř má právo účastnit se turnajů a bojů. Šlechtic, který chce být pasován na rytíře, musí nejprve králi prokázat odvahu a věrnost. Pro povýšení vladyky nebo rytíře do panského stavu je potřeba prokázat šlechtický rod po tři předešlé generace, a vlastnictví dostatečně velkého majetku.

Šlechta všech titulů smí užívat rodinný erb, pečetní prsten, služebnictvo, a musí jim být prokazována úcta. Urážka šlechtice může být trestána pranýřem. Napadení šlechtice se trestá velice přísně, a to i v případě, že by se jednalo pouze o facku. Facka v ústraní může být řešena výpraskem a žalářem. Pokud by taková facka padla na veřejnosti před svědky, bylo by to zároveň považováno za nejhrubší urážku, a trestem by mohla být i veřejná poprava.


Pro vypravěče


Mapy vyjmuté z dobrodružství

Dobrodružství pro záhoří: Dobrodružství