Eletor: Porovnání verzí

Z Aurbis
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 44: Řádek 44:
 
<br>
 
<br>
  
=== Pro vypravěče ===
+
== Pro vypravěče ==
 
<br>
 
<br>
 
'''[[Mapy vyjmuté z dobrodružství]]'''<br>
 
'''[[Mapy vyjmuté z dobrodružství]]'''<br>
 
<br>
 
<br>
 
Dobrodružství pro záhoří: '''[[Dobrodružství]]'''
 
Dobrodružství pro záhoří: '''[[Dobrodružství]]'''

Verze z 22. 2. 2020, 23:47

GalenorAvenonský kámenHostinec na rozcestíRůžový lotosWenelovo StaveníHarlanova OrbaŘíčkova PorubaZawarova HláskaZelená LhotaVětrolamKrkavčí SkálaHaldarova HlubinaPelpetEletor 2.jpeg
O tomto obrázkuPopis lokace

Therma – Hora bohů


Therma je vysoká okolo 8000 m. a je nejvyšší horou světa Hic sunt dracones. Uvnitř hory se nacházejí termální prameny. Jeden z pramenů kdysi tryskal až na vrcholku hory. Díky tomu mohli elfové s pomocí magie kdysi vystavět skleníky, ve kterých stály dvě nebeské věže. Toto místo pak bylo mnohdy popisováno jako ráj na zemi. Nicméně pro většinu smrtelníků bylo nedosažitelné. Na vrchol mohli vylézt pouze nejodolnější jedinci, znalí elfských značek značících cestu, nebo mocní kouzelníci.

Cestou na vrchol se lze setkat s orky a gobliny, kteří se nacházejí v nižších polohách. Ve vyšších polohách jsou k vidění sněžní lidé, kteří jsou humanoidními postavami s hustou bílou srstí a mírné povahy. Říká se, že hluboko pod horou se ukrývá brána do podsvětí.


Království Eletor


Na území jižně od hory v minulosti stála osamocená města a pevnosti. V této době se oblasti říkalo Pustina. Ve východním hvozdu (dnes Svatý hvozd) žily barbarské kmeny, elfové a dryády, v jižním hvozdu žili elfové, a na severu v horách žili orkové a goblini. K dalším královstvím bylo nutno přejít hory, a tak osídlená místa nakonec skončila opuštěná a zchátrala. Jediné město, které přetrvalo, se nazývalo Tramhoul. Jednalo se o malé město s pevností vysoko v horách. Tramhoul stál již v době, kdy zlatý bojoval proti Loretě a proti stínu. Říká se, že tu došlo k ozbrojenému konfliktu, kdy proti Loretánům byl druidy probuzen Svatý hvozd, který vojáky zahnal. Později v době válek se Pustina pro svou nedostupnost ukázala jako dobrý úkryt pro lidi, kteří se válce chtějí vyhnout. Proto se zde začali hromadit uprchlíci, kteří Pustinu osídlovali. Nakonec zde vyrostlo království Eletor. Tramhoulská pevnost byla přebudována a město dostalo jméno Pelpet. Eletor se dělí na dvě části – podhoří a záhoří. Podhoří je civilizovaná, a lidmi poměrně frekventovaná část. Záhoří je již blízko okraji světa, a těžko dostupné přes další hřeben hor. Proto je zde málo cestovatelů, a kupci sem zajedou pouze několikrát do roka.

Vzhledem k tomu, že Království Eletor je chráněno téměř ze všech stran a jeho pozice nemá strategický význam, nebylo nikdy napadeno. Proto i hradby měst mají spíše separační význam, aby zabránili volnému vstupu. V případě války se král stahuje do pevnosti ve městě Pelpet, zatím co šlechta se stahuje do Záhoří, nebo na Krkavčí skálu.


Eletorská šlechta

Vládci Eletoru jsou Král Heredit Rotenburg Eletorský a jeho žena Královna Lotie Rotenburg Eletorská. Heredit je schopný král, který v mládí sám chodil dva roky po světě v utajení jako dobrodruh. Doprovázeli ho však tři zkušení gardisté, a nikdy se nedostal ke skutečnému dobrodružství. Jako král občas řeší menší krize ohledně malé úrody. Vždycky však situaci vyřešil pouze malým omezením, a případně dovezením drobných zásob z jiných zemí. Nikdy nemusel čelit přímým hrozbám války, ale několikrát z diplomatických důvodů poskytl vojáky svým spojencům.

Místní šlechta je rozdělena do titulů vladyka, rytíř, pán a král. Král a pán patří do vyšší šlechty. Páni vlastní pozemky, mají právo při hlasování v určitých věcech, právo audience u krále, a obvykle spravují určité královské území. Pán, který zchudne a přijde o pozemky je ponížen do titulu vladyka. Rytíř a vladyka patří do nižší šlechty. Nevykonávají správu území a nemají další práva vyšší šlechty. Rytíř má právo účastnit se turnajů a bojů. Šlechtic, který chce být pasován na rytíře, musí nejprve králi prokázat odvahu a věrnost. Pro povýšení vladyky nebo rytíře do panského stavu je potřeba prokázat šlechtický rod po tři předešlé generace, a vlastnictví dostatečně velkého majetku.

Šlechta všech titulů smí užívat rodinný erb, pečetní prsten, služebnictvo, a musí jim být prokazována úcta. Urážka šlechtice může být trestána pranýřem. Napadení šlechtice se trestá velice přísně, a to i v případě, že by se jednalo pouze o facku. Facka v ústraní může být řešena výpraskem a žalářem. Pokud by taková facka padla na veřejnosti před svědky, bylo by to zároveň považováno za nejhrubší urážku, a trestem by mohla být i veřejná poprava.


Pro vypravěče


Mapy vyjmuté z dobrodružství

Dobrodružství pro záhoří: Dobrodružství