Zelená Lhota

Z Aurbis
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zelená L.jpg


Zelená Lhota byla první osada vybudována v Záhoří. Leží již v nižších polohách. Proto jsou zde zimy kratší a půda úrodnější. Řeka Mydlina je zde již skutečnou řekou plnou ryb. V okolí se nacházejí travnaté pláně a lesíky. Na nich se pohybují zajíci, stáda srnců a divočáků. Vesnice prý byla založena skupinou dobrodruhů, kteří si vysloužili společnou funkci šoltyse. Několik let po založení Zelené Lhoty ale odcestovali za dobrodružstvím, a už se nikdy nevrátili. Rychtářem je zde Nolmar Lebeda, který je zároveň hostinským v Hostinci U Pajdavé Báby. Nelmar často pořádá veřejné akce, jako jsou oslavy, divadla, výpravné večery a další. V řece Mydlině jsou zaraženy kůly spojené lany, které sbírají připlavené kmeny z Říčkovy Poruby a vedou je k pile. Domy jsou koncentrovány okolo malých návsí. Rodiny z jedné návsi si obvykle vypomáhají a udržují bližší sousedské vztahy. Skoro každá rodina má u domu malé políčko, kde si pěstují zeleninu. Většina ale vypěstuje dostatek pouze pro svou vlastní potřebu. Uprostřed vesnice je Velká Náves, na které je umístěno malé podium. Zde se konají veřejné oslavy.

Zajímavá místa a budovy

Lebedovic Hostinec U Pajdavé Báby

Hostinec na Velké Návsi. Lokál je veliký s osmi stoly pro osm lidí, které jsou postaveny podél stěn. Podlaha je z tvrdého pískovce, dřevěné obložení stěn je zdobeno obrazy a rytinami. Uprostřed lokálu jsou veliká kachlová kamna, kolem kterých jsou rozmístěny lavičky. Hostinským je Nolmar Lebeda, který je zároveň místním rychtářem. Je to zodpovědný a rozumný člověk, s průměrnou postavou, a s vysokým myslitelským čelem. Místním nalévá na dluh, pokud je to potřeba. Často se v hostinci konají oslavy narození dítěte či pohřební hostiny. V kuchyni vaří Nolmarova žena Viren Lebedová. V lokále pomáhají obsluhovat jejich dva synové Kolan a Petron. Celá rodina žije přímo v hostinci. Pokoje pro hosty tak jsou pouze dva a mají omezenou kapacitu. Obvykle slouží pouze příchozím obchodníkům.

Pila

Když byla v Říčkově Porubě zmodernizována pila trpaslíky, Starosta Zelené Lhoty poslal zprávu do Pelpetu, aby nabídl trpaslíkům provoz místní pily. Tímto sem přilákal první trpaslíky, kteří pilu také zmodernizovali. Postupně se přistěhovali i další trpasličí rodiny. Dnes zde žijí trpaslíci, které se v Zelené Lhotě narodili. Přesto ale někdy budí zdání uzavřené komunity.

Lýkodřívkovic Mlýn

Lýkodříkovic rodina jsou hobiti. Jejich mlýn je ale postaven do velikosti lidí. Vodní kolo obstará veškerou práci. Dříve se v mlýnu nacházel také mechanismus pro roztáčení koněm. Ten byl ale odstraněn pro neúčelnost. Před kolem je možné zatarasit přítok vody. To se využívá v případě, že je v Říčkově Porubě proražena hráz, a zvýšený proud řeky by mohl mlýn poškodit.

Velká Náves

je místem, kde se konají veškeré veřejné shromáždění. Z pódia se oznamují důležité novinky, hraje se na něm divadlo, vyprávějí se příběhy, nebo se oddává při svatbách. Pokud přijedou obchodníci, tak se zde vystaví zboží a obchoduje se. V případě oslav se k pódiu nanosí židle a stoly, a probíhají zde hostiny.

Luceranův Kostel

Luceran, neboli Bílý, je bohem spravedlnosti. V místech, jako je Záhoří, se mnohdy nelze dovolat spravedlnosti v případě zločinu. Proto se zde uctívá Luceran, aby zajistil poctivost místních, a zároveň aby potrestal příchozí, kteří v místních spatřují snadné oběti. Místním knězem je Jakol Máter.

!!! Informace pro Vypravěče - Luceranův Kostel !!!

Rodiny žijící v Zelené Lhotě

Lidé

Holbovic


Doubicovic


Mlatovic


Lebedovic

Rozumní lidé, vlastnící místní Hostinec. Nolmar Lebeda je zároveň místním rychtářem. Rád vyslechne všechny drby, které si pak spojuje do souvislostí s dalšími, aby si udržoval přehled o vesnici. Cizincům obvykle nedává na dluh, a pokud si pronajmou pokoj, vyžaduje peníze předem.

Dálavovic

Mírní bohabojní lidé. Nemají příliš vysoké cíle, a projevují se spíše apaticky. V poklidu obdělávají své políčko, a nikam se neženou.

Darovic


Máterovic

Rodina poněkud prudší povahy. Občas na sebe křičí, a otec se občas popere v hospodě. Nejsou ale vyloženě zlí. Jakol Máter, místní mladý kněz, o své prudké povaze ví, a snaží se svou osobnost kultivovat skrze náboženství.

Borenovic


Pastýřovic


Plejzovic


Kotrb

Merdet Kotrb je místním hrobníkem. Od doby, kdy pochoval svou ženu Relen, se vyhýbá lidem, a s nikým téměř nemluví. Mluví pouze s rychtářem, když někdo zemře, nebo když si k němu jde do hospody pro pití. Vždy si nechá načepovat pivo do džbánu, a odejde si ho vypít domů. Někteří říkají, že svou ženu dokonce zabil on, protože mu nedala žádné potomky. Dnes bydlí v přestavěné malé ruině staré pevnosti.

Trpaslíci


Palitrové

Kalmar Palitr je členem Dobrodružného cechu. Obchodníci, a někdy holuby mu přinášejí zprávy o zakázkách. Jeho informace ale nejsou vždy zcela aktuální.

Durdumové


Marholdové


Lutergekové

Hobiti


Kuličkovic


Kopečkovic


Lýkodřívkovic

Místní mlynář Kony Lýkodřívko je vážená osoba. Celá široká rodina je společenská, dobrosrdečná, a oblíbená. Občas jim místní pomáhají, aby pak dostali trochu mouky zdarma. Hlavní přísun obilí je z Harlanovy Orby. Pokud někdo přinese něco málo obilí ze svého políčka, tak jim ho namelou zdarma.

Napálilovic

Elfové


Levion


Iesael


Zarzarad


Veienur


Tarenil


Hadrail


Erael

Gnómové


Mendové


Parapové


Mlázové


Zaklemové


Rapuklové


Lytekové